NL FR

Wij behandelen zeer diverse klachten en ziektebeelden bij kinderen en volwassenen:

Deze lijst is niet exhaustief.

Voor ingrepen: cfr. Lijst onderaan voor de meest voorkomende.

Oren

 1. Oorontstekingen (buitenoor, middenoor)

 2. Verwijderen van oorsmeer/stoppen

 3. Vocht achter het trommelvlies, trommelvliesprik, plaatsen van trommelvliesbuisje op de raadpleging

 4. Gehoortesten (toon- en spraakaudiometrie, al dan niet in ruis, tympanogram, oto-akoestische emissies, BERA): ikv screening van gehoor bij zeer jonge kinderen, verminderd gehoor, schade na lawaai-expositie of chemotherapie, plotse doofheid (vasculair, tumor).

 5. Oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor lawaai (sonofobie, hyperacusis)

 6. Duizeligheid en instabiliteit: naast het klassieke functioneel evenwichtsonderzoek op het kabinet is het mogelijk meer gespecialiseerde testen te voorzien, zoals heet evenwichtsplatform, VHIT (onderzoek van de verschillende halfcirkelvormige kanalen) en VEMP’s (utriculosacculaire dysfunctie).Voorschrift voor evenwichtskine.

 7. voorschrift hoorapparaten en logopedie, er is een goede en vlotte samenwerking met verschillende audiologen en logopedisten voor aanvraag terugbetaling.

 8. Invullen voor papieren voor sociale tegemoetkoming

 9. correctie van flaporen/afstaande oren

Neus- en sinusproblemen

 1. Verminderde neusademhaling en opvolging van recidiverende bovenste luchtwegingecties/sinusitis/neuspoliepen.

 2. Verkleining van de onderste neusschelpen mbv radiofrequente ablatie op de raadpleging onder locale verdoving: verminderen van de mucosale hyperreactiviteit

 3. Endoscopische sinusreiniging ( na FESS)

 4. Sinuspuncties en spoelingen, alsook aplicatie van medicatie intrasinusaal

 5. Verwijderen van vreemde voorwerpen uit de neus

 6. Cauterisatie (chemisch of electrisch) van neusbloedingen

 7. Diagnostiek en behandeling van reuk- en smaakproblemen

 8. Luchtweg/voedingsallergie, oppuntstelling en behandeling, met inbegrip van desensitisatie/immunotherapie via perorale of sublinguale weg.

Keel/Snurken

 1. Anginae en faryngitis

 2. Vreemde voorwerpen in de keel

 3. Oppuntstelling van snurken dmv polysomnografie (in samenwerking met pneumoloog)

 4. onderzoek van het snurken en apnees tijdens slaapendoscopie

 5. Correctie van CPAP-gerelateerde neus- en keelklachten

 6. heelkunde en/of radiofrequentie van het verhemelte, tongbasis en uvula

 7. Slikevaluatie dmv FEES (verslikken, dysfagie)

 8. Diagnostiek van mond- en keelkanker, multidisciplinair overleg over de meest aangewezen behandeling

 9. Oppuntstelling van halsklieren, evt. mogelijkheid van cytologische punctie

Stemproblemen

 1. Heesheid tgv functionele of organische stembandletsels (knobbeltjes, poliep, cyste, ulcus, sulcus (gleuf), oedeem, laryngitis, vasculaire afwijkingen, hyperkeratose/leukoplakie of tumor: fibroscopisch en stroboscopisch (stembandtrillings)onderzoek zijn beiden vereist voor terugbetaling van logopedie.

 2. Opvolging van rokers, plannen van rookstop

Speekselklieren/schildklier

 1. Onsteking van de speekselklier

 2.  steen in de speekselklier

 3. gezwel in de speekselklier
 4. Schildkliervergroting (multinodulaire goiter, schildkliernodule)

 5. Te snel werkende schildklier (hyperthyroidie)

 6. Te traag werkende schildklier, al of niet auto-immuun, in samenwerking met endocrinoloogIndien u informatie zoekt over de volgende onderwerpen, gelieve dan bijgevoegde link aan te klikken :

Over slechthorendheid: http://www.oorzaken.nl/slechthorendheid.htm

Over oorsuizingen: http://www.oorzaken.nl/wat_is_oorsuizen.htm

Over hoortoestellen: http://www.oorzaken.nl/het_hoortoestel.htm

Over gehoortesten: http://www.oorzaken.nl/hoortest.htm

Over snurken en slaapapnee, slaaponderzoek, CPAP, slapeloosheid: https://www.uzleuven.be/slaapapneu

Het is ten zeerste wenselijk dat uw partner meekomt om het snurkpatroon beter in kaart te kunnen brengen.  Zelden kan de patiënt hier zelf nauwkeurig op antwoorden.

https://www.uzleuven.be/slaaponderzoek

https://www.uzleuven.be/cpap

https://www.uzleuven.be/insomnia


Over allergie: http://www.drlemaire.be/nl/extra/allergie/

Over huidige pollenconcentratie: http://www.polleninfo.org

Stemadvies voor professionele stemgebruikers: Link naar artikel in PDF-formaat in opbouw, zo u dit artikel wenst, spreek er dan over met uw arts.