NL FR

Voor evenwichtsproblemen neemt u best telefonisch contact op, zodat de dokter u in de beste omstandigheden zou kunnen ontvangen, aangezien deze testen meer tijd vergen.  Deze geplande onderzoekingen gebeuren op de praktijk zelf, zodat u niet onnodig hoeft terug te komen en u niet onnodig hoeft op te draaien voor bijkomende kosten.  Tracht sedativa/relaxantia en Betahistine/betaserc gedurende enkele dagen te stoppen.

Bij de functionele evenwichtstest wordt gebruik gemaakt van meetelectroden die op de huid worden gekleefd ter hoogte van de nek, borst en voorhoofd. Om een goed contact te garanderen tussen de electroden en de huid, is het aangewezen om geen vette crèmes te smeren op de huid.


Omdat 1 van de onderdelen van het evenwichtsonderzoek inhoudt dat u draaierig kan worden, neemt u best een lichte maaltijd. We vragen u ook om vanaf de dag voor het onderzoek geen alcohol te drinken, aangezien dit de resultaten nadelig kan beïnvloeden. Ook medicatie die een invloed kan hebben op de testresultaten dient tijdig te worden stopgezet, MAAR ENKEL NA OVERLEG MET UW ARTS.
Omdat het belangrijk is dat de oogbewegingen goed kunnen worden gemeten met behulp van een videocamera (op basis van contrast in en rondom de ogen), wordt gevraagd om geen make up aan te doen. Dit verstoort een betrouwbare meting aanzienlijk.

Het water dat tijdens het evenwichtsonderzoek (ENG) in uw oren wordt gespoten is niet schadelijk voor uw (geh)oor. Voor het onderzoek wordt er door een arts in uw oren gekeken (otoscopie) om zeker te zijn dat uw trommelvlies intact is zodat het water niet in uw middenoor kan lopen, waardoor bijvoorbeeld een middenoorontsteking kan ontstaan.

Aangezien u tijdens het calorisch onderzoek (spoelen van elk oor met warm en koud water) draaierig kan worden, kan het zijn dat u een tijdje moet wachten vooraleer u met de wagen kan rijden na het onderzoek te hebben ondergaan. Dit hangt af van uw gevoeligheid voor de uitgelokte draaierigheid. In de meeste gevallen kan men zelf met de wagen rijden. Indien u gevoelig bent voor draainissen, raden we u aan om een chauffeur te voorzien of om met het openbaar vervoer naar de praktijk te komen.

Aangezien u tijdens het calorisch onderzoek draaierig kan worden, kan het zijn dat u hiervan tijdelijke hinder ondervindt, zoals misselijk worden. Dit hangt af van uw gevoeligheid voor de uitgelokte draaierigheid. In de meeste gevallen kan men na het onderzoek gaan werken.

Indien nodig kunnen aanvullende onderzoekingen, zoals een test op het evenwichtsplatform, een onderzoek van de vestbulo-oculaire/vestibulo-collische reflex of VHIT-onderzoek gepland worden, om meer informatie te verkrijgen over de werking van bepaalde delen van het evenwichtsorgaan en de interacties met de andere systemen voor het behoud van het evenwicht.

VHT (vestibulaire habituatie training) voor thuis

De zin voor evenwicht steunt op een geheel van indrukken en impulsen die het ons mogelijk maken om onze houding en bewegingen normaal te kunnen uitvoeren.  Deze impulsen zij afkomstig van verschillende neurosensoriële stelstels zoals het vestibulair systeem (binnenoor), het oculo-motorisch stelsel (zicht en oogbewegingen) en het proprioceptief systeem (zenuwuiteindjes in huid, spieren en gewrichten).

Er is sprake van vertigo als iemand de indruk krijgt dat de omgeving en hijzelf ronddraait of heen en weer wiegt.  Vertigo kan samengaan met evenwichtsstoornissen.

Als een (of meer) systemen die voor het evenwciht intstaan uitvalt, kan vertigo ontstaan.  Er bestaan dus heel wat mogelijke oorzaken: van ouderdomsgebonden degeneratie tot een brutaal perifeer vestibulair letsel.

Voor de behandeling beschikken we over geneesmiddelen.  Het gunstig effect ervan wordt nog verbeterd door vestibulaire kine die een echte reëducatie van de vertigopatiënt mogelijk maakt.  Deze behandeling heeft tot doel de nog functionele neurosensoriële stelsels te stimuleren zodat zij de ontoereikende vestibulaire functies kunnen overnemen.

De onderstaande voorgestelde oefeningen zijn gemakkelijk thuis uit te voeren en vergen geen bijzonderen hulpmiddelen.

Het succes van vestibulaire reëducatie hangt af van de regelmaat van de training en van het doorzettingsvermogen van de patiënt.

Oefeningen om liggend uit te voeren

 1. Kijk omhoog, omlaag, naar rechts en naar links.  Begin traag, herhaal de ofening en voer het ritme langzaam op.
 2. Beweeg het hoofd op en neer, en daarna van links naar rechts.  Probeer dit steeds vlugger te doen.  Herhaal dezelfde oefening met gesloten ogen.

Rechtop staan

 1. Spreid de benen zodat u stevig staat.  Breng uw voeten beetje bij beetje dichter bij elkaar.  Voor zover dit mogelijk is, probeert u de voeten tegen elkaar te brengen.  Probeer iedere keer dat u de oefening herhaalt iets langer in dezelfde houding te blijven, eerst 5, nadien 10 en vervolgens 20 sec..  Doe deze oefening eerst met de ogen open, nadien met de ogen gesloten.
 2. Sta met beide voeten stevig op de grond.  Knik het hoofd langzaam op en neer.  Maakt geleidelijk aan bredere bewegingen.  Doe deze oefening eerst met de ogen open, nadien met de ogen gesloten.
 3. Sta met beide voeten stevig op de grond.  Ga op uw tippen staan en daarna op uw hielen.  Herhaal de oefening steeds vlugger en vlugger, waarbij u telkens iets langer op de tippen of de hielen blijft steunen.

Steunen op één voet

 1. Steun afwisselend op de linker- en de rechtervoet.  Herhaal de oefening eerst met, en daarna zonder schoenen, met de ogen open en met de ogen gesloten.  Probeer zo lang mogelijk op één voet te steunen.

Steunen op een zacht oppervlak

 1. Neem een kussen met schuimrubberen vulling met minstens 40 cm. Diameter en 5 cm. Dikte en ga er bovenop staan.  Hou uzelf in evenwicht door met de ogen een bepaald punt te fixeren, bv doorheen het venster.  Probeer daarna om uw evenwicht te bewaren met de ogen toe (u voert deze oefening best uit met de rug naar een hoek van de kamer gericht om een achterwaartse val te vermijden).  Voer tenslotte de hoofdbewegingen uit (zie punt A.2).  Begin langzaam en drijf het tempo op.  Doe deze hoofdbewegingen eerst met  open en daarna met gesloten ogen.

Evenwicht in zittende houding

 1. Ga op een stoel zitten. Buig naar voren en raap een voorwerp van de grond op.  Kijk voor u uit terwijl u terug rechtop komt.
 2. Ga op een stoel zitten en sta vervolgens op.  Doe dit eerst met open en vervolgens met gesloten ogen.
 3. Let er op hoe u stapt: een bewuste stap, het hoofd rechtop, voor u uitkijkend, de armen los.  Herhaal deze oefening met de ogen gesloten.
 4. Stap in een gang of in een kamer en draai het hoofd naar links en vervolgens naar rechts, terwijl u recht vooruit blijft stappen.
 5. Loop een trap of een hellend vlak op en keer terug naar beneden.  Doe dit eerst met open en vervolgens met gesloten ogen.

Controle van het zicht

 1. Ga stevig met beide voeten op de grond staan.  Neem een potlood of een balpen met een gekleurde punt in de hand en strek uw hand voor u uit. Draai hoofd en romp naar rechts en daarna naar links terwijl u de ogen op het uiteinde van het potlood gericht houdt.  Herhaal dezelfde oefening terwijl u zich langzaam vooroverbuigt en terug rechtop komt.  Drijf het tempo  van de oefening gaandeweg op.
 2. Voer dezelfde oefening uit, maar ditmaal met een potlood in elke hand.  Strek één arm boven het hoofd en laat de andere langs het lichaam hangen.  Beweeg uw hoofd beurteling naar omhoog en naar beneden zodat u telkens één van beide potloden kunt zien.  Strek de armen nu naar opzij en hou de potloden mooi verticaal.  Kijk rechts voor u uit en draai het hoofd naar links en naar rechts zodat u om beurten beide potloden kunt zien.
 3. Neem met beide handen een krant vast en hou deze op ooghoogte met gestrekte armen recht voor u uit.  Lees eerst de vetgedrukte titels en vervolgens de klein gedrukte tekst.  Draai het hoofd naar links en daarna naar rechts.  Fixeer uw blik op de krant en draai het hoofd naar links en naar recht, buig vervolgens het hoofd naar links en naar rechts, knik tenslotte met het hoofd van boven naar onder.  In het begin blijft u gedurende enkele seconden in elke houding staan.  Daarna voert u deze beweging uit in een vloeiende beweging.
 4. Ga met uw gezicht naar de hoek van de kamer staan.  Op de twee muren die de hoek vormen, zijn vooraf twee grote krantenpagina’s  bevestigd.  Draai het hoofd naar links en lees de grote titels in de krant op de muur links van u.  Doe daarop hetzelfde aan de rechterkant.  Herhaal deze bewegingen en drijf gaandeweg het tempo op.  Doe nu hetzelfde maar met uw rug naar de kamerhoek gericht.  Let op dat u uw voeten niet verplaatst.

Besluit

Als u deze oefeningen regelmatig uitvoert, zult u minder moeite hebben om het evenwicht te bewaren of om duidelijk te zien.  U moet iedere dag zo’n 5 à 10 min. Aan deze oefeningen besteden.  In het begin zult u zich nog altijd draaierig voelen en kunt u nog altijd evenwichtsproblemen ondervinden.  Laar u daardoor niet ontmoedigen, het duurt enkele weken vooraleer u een duidelijke verbetering zult merken.