NL FR

Schildklier- en bijschildklieroperaties

De schildklier ligt in de hals net onder het strottenhoofd.  Zij bestaat uit twee lobben en zijn met elkaar verbonden.  De schildklier produceert het schildklierhormoon dat de groei en het metabolisme van het hele lichaam beïnvloedt.
De bijschildklieren zijn vier kleine kliertjes, vlak tegenaan en achter de schildklier gelegeven, die het bijschildklierhormoon produceren die het calciumgehalte in het bloed regelt.

Volgende oorzaken kunnen aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk wegnemen vande schildklier:
-de schildklier produceert teveel hormoon en medicatie is niet in staat dit voldoende te genezen.
-de schildklier is zo groot geworden, dat andere organen, zoals de luchtpijp of de slokdarm worden verdrukt of er esthetische problemen zijn tgv krop.
-een deel van de schildklier kan tekens vertonen van ontaarding of er bestaat twijfel over het al of niet goed/kwaadaardig karakter.

Een operatie om de bijschildklieren weg te nemen is nodig als er teveel bijschildklierhormoon in het bloed aanwezig is.  Hierdoor komt er teveel calcium in het bloed, met botontkalking en nierstenen tot gevolg.

Reken op een verblijf van 3 à 5 dagen.
U neemt de voorgeschreven medicatie verder tot aan de operatie, tenzij tegenbericht.
Bepaalde bloedverdunners, zoals aspirine, moeten 5-7 dagen voor de operatie gestopt worden, bespreek dit met uw arts.
Breng uw nachtkledij, toiletgerief, SIS-kaart en papieren van hospitalisatieverzekering/werkonbekwaamheid mee.
Laat geld, waardevolle voorwerpen en GSM thuis.

De operatie begint zodra de anesthesist u via een infuus de algemene verdoving toedient.  Een horizontale insnede wordt gemaakt.
Tijdens de operatie wordt de zenuw van de stem opgezocht en geïdentificeerd en vervolgens geleidelijk van de schildklier losgemaakt;
De bijschildklieren worden in de mate van het mogelijke gespaard.
Na de operatie verblijft u 1-2 uur in de ontwaakruimte, tot u voldoende wakker bent.
Er zijn redons in de hals, die het overtollig bloed en wondvocht afzuigen de eerste dagen.
Na de operatie kunt u wat pijn voelen bij het slikken, om deze reden krijgt u pijnmedicatie en wordt de consistentie van de voeding de eerste dagen aangepast.
Uw stem kan in het begin wat heser zijn tgv intubatie of rekken peroperatief op de zenuw.
Gedurende uw verblijf wordt het calciumgehalte in het bloed dagelijks gevolgd, tintelingen of krampen in de vingers zijn mogelijk als het calcium te laag staat.  Om deze reden kan extra calcium worden voorgeschreven.
Op het ogenblik van het ontslag is het resultaat van het microscopisch onderzoek van de schildklier vaak nog niet gekend.
Bij ontslag zal u meestal en wellicht blijvend extra schildklierhormoon moeten innemen ter vervangen van het ontbrekende stuk schildklier.
Tracht de eerste drie weken geen zware lasten te tillen of ander zwaar werk te doen.