NL FR

Informed consent voor otoplastie-procedures

 

Otoplastie is een chirurgische interventie om de natuurlijke vorm van de oorschelp te herstellen.  Verschillende technieken en benaderingen kunnen hiervoor gebruikt worden, elk met zijn specifieke voordelen en zijn specifieke beperkingen.   Elk individu, die in aanmerking komt voor otoplastie is uniek, zowel in het klinisch beeld als in de verwachtingsresultaten.  Bespreek deze laatste met uw arts. 

 

Een alternatieve benaderingswijze bestaat erin geen otoplastie-procedure te ondergaan.

 

Elke heelkundige ingreep bevat een aantal risico’s.  De keuze om een ingreep te laten doorgaan is gebaseerd op een afwegen van de potentiële voordelen tov evt. risico’s. 

 

Bloeding – Mogelijk, doch ongewoon.  Spoedbehandeling kan nodig zijn,zoals het draineren van geaccumuleerd bloed (hematoma).  Neem geen aspirine of NSAI in de 10 dagen voor de ingreep.  Accumulatie van bloed onder de huid kan genezing vertragen en verlittekening veroorzaken. 

Infectie – Treedt zelden op.  Antibiotica of additionele heelkunde kunnen nodig zijn. 

Verandering in sensibiliteit – Meestal tijdelijk.

Trauma – Fysisch geweld na een otoplastie procedure kan de resultaten nadelig beïnvloeden. Besteed de nodige zorg om trauma te voorkomen tijdens de genezingsfase.  Heringrijpen kan nodig zijn. 

Huid contour onregelmatigheden – Zijn mogelijk na een otoplastie.

Zichtbaar en/of voelbaar rimpelen van de huid of kraakbeen is mogelijk.  

Huid littekens – In zeldzame gevallen is excessieve of abnormale verlittekening mogelijk. Deze kunnen onaantrekkelijk zijn of anders gekleurd zijn tov de omliggende huid.  Zichtbare markeringen van de hechtingen kunnen aanwezig zijn.  Zelden kan een aanvullende correctie nodig zijn.

Anesthesie – Zowel locale als algemene anesthesie hebben hun eigen risico’s.

Asymmetrie – Het menselijk gelaat is zelfs bij normale mensen asymmetrisch. Er is een natuurlijke variatie in vorm en groote van oorschelpen.  Er kan een variatie optreden van de éne zijde tov de andere zijde, zelfs na of tgv. een otoplastie. 

Vertraagde heling – is af en toe mogelijk.  Frequente verbandwissels volstaan meestal. 

Allergische reacties – zelden op kleefpleister, sutuurmateriaal, of locaal aangebrachte medicatie.

Long-term effecten – Tgv. uitgroei van de oorschelp, tgv veroudering,…  Oorkraakbeen is elastisch en zoekt in sommige gevallen terug de preoperatieve configuratie op.  Aanvullende correctieve heelkunde kan soms nodig zijn.   

Pijn – tgv knikken van zenuwuiteindjes in litteken.

Hechtingen –niet-resorbeerbare suturen worden gebruikt om bepaalde onvoldoende gevormde plooien te accentueren. Deze hechtingen kunnen postoperatief in sommige gevallen opgemerkt worden, zeker als deze tegen de huid aanliggen of zichtbaar zijn doorheen de huid.  In sommige gevallen kan het nodig zijn deze hechtingen te verwijderen. 

Resultaat – U kan ontgoocheld zijn van het resultaat.  

 

Bijkomende heelkunde kan nodig zijn bij helingsproblemen en complicaties.  

Andere verwikkelingen en risico’s zijn mogelijk, doch zijn nog zeldzamer.  Genees- en heelkunde is geen exacte wetenschap.  Hoewel doorgaans goede resultaten bekomen worden, kan geen garantie gegeven worden op het resultaat, maw dit houdt een inspanningsverbintenis in, doch kan geen resultaatsverbintenis inhouden.

Additionele kosten kunnen optreden bij postoperatieve helingsproblemen.

De kosten van evt. secundaire chirurgische ingrepen of hospitalisaties zijn owv bovenvermelde redenen altijd ter uwen laste.