NL FR


Oren

  1. Oorontstekingen (buitenoor, middenoor)

  2. Verwijderen van oorsmeer/stoppen

  3. Vocht achter het trommelvlies, trommelvliesprik, plaatsen van trommelvliesbuisje op de raadpleging

  4. Gehoortesten (toon- en spraakaudiometrie, al dan niet in ruis, tympanogram, oto-akoestische emissies, BERA): ikv screening van gehoor bij zeer jonge kinderen, verminderd gehoor, schade na lawaai-expositie of chemotherapie, plotse doofheid (vasculair, tumor).

  5. Oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor lawaai (sonofobie, hyperacusis)

  6. Duizeligheid en instabiliteit: naast het klassieke functioneel evenwichtsonderzoek op het kabinet is het mogelijk meer gespecialiseerde testen te voorzien, zoals heet evenwichtsplatform, VHIT (onderzoek van de verschillende halfcirkelvormige kanalen) en VEMP’s (utriculosacculaire dysfunctie).Voorschrift voor evenwichtskine.

  7. voorschrift hoorapparaten en logopedie, er is een goede en vlotte samenwerking met verschillende audiologen en logopedisten voor aanvraag terugbetaling.

  8. Invullen voor papieren voor sociale tegemoetkoming

  9. correctie van flaporen/afstaande oren