NL FR

U kunt bij Dr. Lemaire, als NKO-arts in Dilbeek en Anderlecht, terecht voor een brede waaier van klachten, zowel thv het oor, de neus / sinussen, de keel, het kaakgewricht als voor stem- en slikproblemen (logopedie), snurken en apnees, schildkliervergroting en halsklierzwelling,  duizeligheids- en evenwichtsklachten.

Dr. Lemaire heeft een expertise voor zowel volwassenen als kinderen van elke leeftijd.

Eenvoudige procedures kunnen op het kabinet plaatsvinden onder locale verdoving.  Zo een algemene verdoving vereist is,  kunnen deze ingrepen gepland worden in het ziekenhuis.


Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Uiteraard neemt ons kabinet ook de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen.

Uw medewerking kan hier uiteraard bij helpen. Mogen wij u vragen om, indien u ziekteverschijnselen (koorts, recent opgetreden hoest, kortademigheid, of grippale toestand) zou vertonen, uw afspraak uit te stellen, contact te nemen met uw huisarts of de dienst Spoedgevallen. 

Kom alleen, of bij kinderen, vergezeld door één volwassene.  Het dragen van een masker is verplicht voor patiënten en begeleiders > 12 jaar oud, op deze manier kunnen dragers van het virus, die geen klachten vertonen, de verspreiding van het virus danig bemoeilijken.

Handschoenen zijn niet vereist, het wassen en/of ontsmetten van de handen voor- en nadien is wel zinvol.

We trachten de afspraaktijden zo goed mogelijk te respecteren en u zo weinig mogelijk te laten wachten, er wordt één wachtende persoon per keer tot de wachtzaal toegelaten.  Voor uw veiligheid zijn de tijdschriften en speelgoed tijdelijk verwijderd.

Het spreekt voor zich dat u ons steeds kan contacteren indien u bijkomende vragen heeft.