NL FR

Logopedische voorschriften: volgorde/timing:

Mijn kind heeft een voorschrift nodig voor logopedie. Hoe gaat dit in zijn werk?

1. De NKO-arts maakt, na de patiënt onderzocht te hebben, een voorschrift voor het opstellen van een logopedisch bilan of behandelplan.
2. Het logopedisch bilan wordt overgemaakt aan de logopedist (per post of meegegeven aan de patiënt).
3. De logopedist stelt het logopedisch bilan of behandelplan op.
4. Het logopedisch bilan wordt overgemaakt aan de NKO-arts (per post).
5. De NKO-arts maakt het definitief voorschrift voor de logopedische therapie op.
6. Het logopedisch voorschrift wordt overgemaaakt aan de logopedist (per post).
7. De logopedist kan de behandeling starten en het voorschrift wordt aan de verzekeraar overgemaakt.

.