NL FR

Wij behandelen zeer diverse klachten en ziektebeelden bij kinderen en volwassenen:

Deze lijst is niet exhaustief.

Voor ingrepen: cfr. Lijst onderaan voor de meest voorkomende.

Oren

 1. Oorontstekingen (buitenoor, middenoor)

 2. Verwijderen van oorsmeer/stoppen

 3. Vocht achter het trommelvlies, trommelvliesprik, plaatsen van trommelvliesbuisje op de raadpleging

 4. Gehoortesten (toon- en spraakaudiometrie, al dan niet in ruis, tympanogram, oto-akoestische emissies, BERA): ikv screening van gehoor bij zeer jonge kinderen, verminderd gehoor, schade na lawaai-expositie of chemotherapie, plotse doofheid (vasculair, tumor).

 5. Oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor lawaai (sonofobie, hyperacusis)

 6. Duizeligheid en instabiliteit: naast het klassieke functioneel evenwichtsonderzoek op het kabinet is het mogelijk meer gespecialiseerde testen te voorzien, zoals heet evenwichtsplatform, VHIT (onderzoek van de verschillende halfcirkelvormige kanalen) en VEMP’s (utriculosacculaire dysfunctie).Voorschrift voor evenwichtskine.

 7. voorschrift hoorapparaten en logopedie, er is een goede en vlotte samenwerking met verschillende audiologen en logopedisten voor aanvraag terugbetaling.

 8. Invullen voor papieren voor sociale tegemoetkoming

 9. correctie van flaporen/afstaande oren

Neus- en sinusproblemen

 1. Verminderde neusademhaling en opvolging van recidiverende bovenste luchtwegingecties/sinusitis/neuspoliepen.

 2. Verkleining van de onderste neusschelpen mbv radiofrequente ablatie op de raadpleging onder locale verdoving: verminderen van de mucosale hyperreactiviteit

 3. Endoscopische sinusreiniging ( na FESS)

 4. Sinuspuncties en spoelingen, alsook aplicatie van medicatie intrasinusaal

 5. Verwijderen van vreemde voorwerpen uit de neus

 6. Cauterisatie (chemisch of electrisch) van neusbloedingen

 7. Diagnostiek en behandeling van reuk- en smaakproblemen

 8. Luchtweg/voedingsallergie, oppuntstelling en behandeling, met inbegrip van desensitisatie/immunotherapie via perorale of sublinguale weg.

Keel/Snurken

 1. Anginae en faryngitis

 2. Vreemde voorwerpen in de keel

 3. Oppuntstelling van snurken dmv polysomnografie (in samenwerking met pneumoloog)

 4. onderzoek van het snurken en apnees tijdens slaapendoscopie

 5. Correctie van CPAP-gerelateerde neus- en keelklachten

 6. heelkunde en/of radiofrequentie van het verhemelte, tongbasis en uvula

 7. Slikevaluatie dmv FEES (verslikken, dysfagie)

 8. Diagnostiek van mond- en keelkanker, multidisciplinair overleg over de meest aangewezen behandeling

 9. Oppuntstelling van halsklieren, evt. mogelijkheid van cytologische punctie

Stemproblemen

 1. Heesheid tgv functionele of organische stembandletsels (knobbeltjes, poliep, cyste, ulcus, sulcus (gleuf), oedeem, laryngitis, vasculaire afwijkingen, hyperkeratose/leukoplakie of tumor: fibroscopisch en stroboscopisch (stembandtrillings)onderzoek zijn beiden vereist voor terugbetaling van logopedie.

 2. Opvolging van rokers, plannen van rookstop

Speekselklieren/schildklier

 1. Onsteking van de speekselklier

 2.  steen in de speekselklier

 3. gezwel in de speekselklier
 4. Schildkliervergroting (multinodulaire goiter, schildkliernodule)

 5. Te snel werkende schildklier (hyperthyroidie)

 6. Te traag werkende schildklier, al of niet auto-immuun, in samenwerking met endocrinoloogIndien u informatie zoekt over de volgende onderwerpen, gelieve dan bijgevoegde link aan te klikken :

Over slechthorendheid: http://www.oorzaken.nl/slechthorendheid.htm

Over oorsuizingen: http://www.oorzaken.nl/wat_is_oorsuizen.htm

                                 http://www.uzleuven.be/tinnitus


Over hoortoestellen: http://www.oorzaken.nl/het_hoortoestel.htm

Over gehoortesten: http://www.oorzaken.nl/hoortest.htm

Over snurken en slaapapnee, slaaponderzoek, CPAP, slapeloosheid: https://www.uzleuven.be/slaapapneu

Het is ten zeerste wenselijk dat uw partner meekomt om het snurkpatroon beter in kaart te kunnen brengen.  Zelden kan de patiënt hier zelf nauwkeurig op antwoorden.

https://www.uzleuven.be/slaaponderzoek

https://www.uzleuven.be/cpap

https://www.uzleuven.be/insomnia


Over allergie: http://www.drlemaire.be/nl/extra/allergie/

Over huidige pollenconcentratie: http://www.polleninfo.org

Stemadvies voor professionele stemgebruikers: Link naar artikel in PDF-formaat in opbouw, zo u dit artikel wenst, spreek er dan over met uw arts.

Over lawaaitrauma:

‘De piep is een deel van mezelf geworden, ik moest ermee leren leven’

Bron: CM Leefmagazine:

Sean Dhondt: ‘Ergens ben ik blij dat ik op zo’n jonge leeftijd geconfronteerd ben met gehoorschade. Ik heb een enorme schrik gepakt en bescherm mijn gehoor sindsdien heel goed. Anders had ik misschien nog meer schade opgelopen. Ik kan gelukkig zonder te erge problemen door het leven gaan. Sommige mensen kampen met zware concentratieproblemen of kunnen er zelfs niet van slapen.’ 


Hoge fluittoon 

‘Ik ervaar de tinnitus of oorsuizen als een hoge fluittoon. Andere mensen horen eerder een ruis. Als er genoeg omgevingsgeluid is, hoor ik die piep niet. Maar als ik mijn oren bedek of ’s avonds in mijn bed lig, dan hoor ik die meteen. De piep is een deel van mezelf geworden, ik moest ermee leren leven.’


Toiletpapier 

‘Nu ga ik nergens meer naartoe zonder mijn oordoppen op maat. Die beschermen me het beste en ik kan nog steeds genieten van muziek. Ik draag ze zelfs op café, omdat ik ook hyperacusis heb. Dan ervaar je geluiden sterker of scherper dan ze werkelijk zijn. Heb ik mijn oordopjes toch een keer niet op zak, dan vouw ik er vaak van toiletpapier. Dat is natuurlijk enkel een uitzonderlijke oplossing in nood. Ik ben er ondertussen zo bedreven in, dat ik er ook altijd maak voor mijn vrouw als zij haar oordopjes vergeet.’


Pasklare info 

‘Twintig jaar geleden vond je geen pasklare info over tinnitus. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Nu bestaat er de tuut van tegenwoordig. Dit onlineplatform biedt jongeren informatie over gehoorproblemen en geeft hen de kans om rechtstreeks in dialoog te gaan met audiologen. Ik vind het ook een goede evolutie dat je op festivals en in clubs vaak oordoppen vindt aan de inkom. Of dat muzikanten durven praten over hun gehoorschade. Dat maakt een verschil voor een jongere. Als je idool je aanraadt om je gehoor te beschermen, dan volg je die raad sneller op, ook al lijkt het misschien niet cool.’

‘Het is goed dat muzikanten durven praten over hun gehoorschade. Dat maakt een verschil voor een jongere’


Samen verantwoordelijk

‘Organisatoren zijn wettelijk verplicht om een maximale geluidsgrens te respecteren. Dat is een moeilijke discussie voor mij, want als muzikant wil ik de muziek ook voelen. Ideaal is een mooi compromis tussen muziekbeleving en er verantwoord mee omgaan. Daarom draagt iedereen een stukje verantwoordelijkheid. De concertganger beschermt het best zijn gehoor, maar ook de clubeigenaar moet de regels naleven.’ 


‘Muziek maakt mij gelukkig’ 

‘Geen muziek meer kunnen maken door de tinnitus zou mijn ergste nachtmerrie zijn. Daarom verzorg ik mijn gehoor goed. Ik zou nog altijd muziek schrijven voor anderen en maken met mijn eigen band, maar aangepast. Waarschijnlijk akoestisch, zodat we toch nog kunnen optreden. Want op mijn lijstje van de dingen die mij gelukkig maken, staat muziek toch heel hoog. Het klinkt misschien cliché, maar moeten leven zonder die muziekbeleving, zou me diep ongelukkig maken.’


Tips van Sean

 • Draag altijd oordoppen als je naar een concert of club gaat, het liefst op maat gemaakt. Ze zijn iets duurder, maar je kunt ze vragen voor Kerst of je verjaardag. Ze gaan jaren mee en filteren gewoon de schadelijke frequenties weg. 
 • Gun je oren tussendoor wat rust. Niet enkel het aantal decibels is van belang, ook de duur van de blootstelling aan lawaai. Dus zoek op een concert, festival of fuif even een stillere ruimte op. 
 • Ga op een concert niet op de eerste rij staan, vlak bij de boxen. Ik begrijp dat je je favoriete artiest bijna wil ruiken, maar weet dat het beter is voor je gehoor en je geluidsbeleving als je wat verder van het podium staat. 

www.cm.be/oorgasme 

www.detuutvantegenwoordig.be